Avsiktsförklaring signerad

Bostadsrättsföreningen och stiftelsen har ingått en skriftlig avsiktsförklaring, vilken ger föreningen en viss tid att utreda förutsättningarna för en ombildning till bostadsrätt och fullfölja köpet av de två fastigheterna givet vissa villkor.

Av: Restate, januari 25, 2023
Tillbaka