Lägenhetsbyte

Aktuella byten för er adress

Aldrig är bytesvärdet på din hyresrätt så högt som i samband med en ombildning. Att byta sin hyresrätt till en bostad som passar dig bättre i annat läge, storlek eller hyresnivå är ett alternativt sätt att dra nytta av ombildningen för den som inte vill eller kan köpa sin lägenhet vid ombildningen.

För att den nya hyresgästen ska få möjlighet att köpa sin lägenhet måste bytet vara genomfört innan föreningen övertar fastigheten. Enligt bostadsrättslagen är det kontraktsinnehavaren vid föreningens tillträde som har rätt att förvärva sin lägenhet.

Lägenhetsbyte.se

Restate samarbetar med Lägenhetsbyte.se. Där finns många som specifikt söker lägenheter i hus som är aktuella för ombildning. Nedan några exempel på lägenheter där boende gärna byter till en lägenhet på er adress.

  • Inga bytesobjekt för tillfället.

Ovan är exempel. Hitta fler bytesalternativ på Lägenhetsbyte.se.

Klicka här för bytesalternativ i Karlstad >>

Byta inom husen?

Många i husen bor för litet eller för stort. I samband med ombildningen är det ett bra tillfälle att utvärdera sin boendesituation. Att byta till en annan storlek i samma hus kan då vara ett alternativ. Om den egna bostaden är för stor och blir för dyr att finansiera så kan man byta med en granne i husen som har en mindre lägenhet och som i sin tur önskar en större bostad. Detta kan vara en bra lösning i många fall så att fler kan vara med om denna unika möjlighet.