Styrelsen

Styrelsen Brf Banjogatan 1-37

  • Filippa Pakarinen (Banjogatan 19 D), ordförande
  • Tine Ahlin Alenstad (Banjogatan 7 D), ledamot
  • Gönül Kilincaslan (Banjogatan 35 D), ledamot
  • Henrik Sandberg (Banjogatan 37 A), ledamot

Kontaktpersoner ombud

Under ombildningsprocessen kontaktas i första hand föreningens ombud på Restate:

Jonny Öhlander
Telefon 
08-402 10 21
E-post 
jonny@restate.se

Louise Rasmussen
Telefon 08-402 10 26
E-post louise@restate.se