Aktuellt

Tillträde inte längre möjligt 1 december

Av: Restate, november 9, 2023

Föreningens tilltänkta bank Länsförsäkringar har omvärderat förutsättningarna för föreningslånet och valt att ej förnya tidigare fattat kreditbeslut. Det medför att föreningen inte längre har möjlighet att tillträda med nuvarande anslutningsgrad. Det blir därför inte längre aktuellt att fullfölja ombildningen såsom planerat den 1 december.

Vi har från Restates och styrelsens sida även sett över andra alternativ, men inget som möjliggör tillträde i närtid med nuvarande förutsättningar finns tillgängligt. Det skulle krävas att ungefär tio ytterligare hushåll valt att teckna bostadsrätt för att kunna fullfölja.

Vad innebär detta för er boende?

Att ni boende nu inte kommer att förvärva fastigheterna innebär att de istället kommer att fortsätta ägas och förvaltas av Stiftelsen Karlstadshus.

För er som haft för avsikt att förvärva er bostad med bostadsrätt kommer vi att informera respektive bank. Ni behöver själva också kontakta er bank och meddela att inbetalning av insats ej längre ska genomföras i enlighet med betalningsinstruktionen.

Brf Banjogatan 1-37 finns kvar

Bostadsrättföreningen Banjogatan 1-37 kommer att finnas kvar och står redo i det fall förutsättningarna förändras till det bättre. Under tiden finns föreningens webbplats kvar och kommer att användas för eventuell ny information från styrelsen och Restate.

Vi känner starkt med alla er som engagerat er i ombildningsprojektet och finns tillgängliga för eventuella frågor och funderingar.

Kontakta föreningens ombud på Restate vid frågor.

Läs mer

Halv avgift i 6 månader & inre reparationsfond

Av: Restate, juli 14, 2023

Sedan föreningens köp av fastigheterna röstades igenom på köpstämman i slutet av maj har förutsättningarna för ombildningen blivit ännu bättre. Detta genom att föreningen i samband med köpet kommer att erhålla fler tomma lägenheter att sälja på öppna marknaden – intäkter som går rakt in i föreningens gemensamma kassa. På grund av detta har föreningen nu möjlighet att göra erbjudandet till alla boende som köper sin bostad ännu bättre!

Halv månadsavgift de första 6 månaderna


Du som tecknar bostadsrätt direkt på föreningens tillträdesdag behöver endast betala halv månadsavgift under de första sex månaderna.

Din totala boendekostnad blir således betydligt lägre under denna tid och du kan göra något roligare för pengarna än att bara bo. Något som är extra välkommet i dessa tider.

Inre reparationsfond 10 000 kr per köpande hushåll


När du äger din lägenhet är du ansvarig för det inre underhållet och har möjlighet att fritt renovera din bostad. Utöver erbjudandet om halv månadsavgift får alla som tecknar bostadsrätt på föreningens tillträdesdag dessutom en inre reparationsfond på 10 000 kr per hushåll.

Denna kan användas för att renovera den egna lägenheten och ingår alltså i priset på din bostadsrätt vid ombildningen. Du använder din reparationsfond till precis vad du själv vill i din lägenhet!

Varför endast för de som köper direkt på tillträdesdagen?


En stor majoritet av hushållen röstade på köpstämman ja till att föreningen skulle förvärva husen på Banjogatan 1-37 för ombildning till bostadsrätt. Hittills så har dock alltför få ordnat med ett bolånelöfte och meddelat Restate att man tänker köpa för att ombildningen ska gå att fullfölja.

Därför vill styrelsen i Brf Banjogatan 1-37 ge en tydlig fördel till de hushåll som köper sin bostad samtidigt som föreningen köper husen och därigenom möjliggör ombildningen för alla. Om inte fler ordnar med ett bolån och skickar in sin svarsblankett så kommer denna unika möjlighet att gå förlorad

Delagott kommer att bli föreningens förvaltare

Bostadsrättsföreningens styrelse har lyssnat till övriga boendes önskemål att överväga att ta in en annan förvaltare än Riksbyggen att bistå föreningen efter övertagandet av husen. Efter att ha träffat och utvärderat ett antal olika förvaltningsbolag har styrelsen efter ett trevligt möte med Delagott Förvaltning beslutat att de kommer att få förtroendet att vara föreningens ekonomiska och tekniska förvaltare i det fall att föreningen köper husen och ombildningen fullföljs. I annat fall fortsätter Riksbyggen att förvalta husen.


Delagott förvaltar över 15 000 bostäder och erbjuder en förvaltningstjänst med personlig service och målet att ha branschens nöjdaste kunder.

Deras värdeord är att vara tillgängliga, hjälpsamma och kostnadsmedvetna. På så sätt bygger de etiska och långsiktiga samarbeten.

Kontaktpersoner på Restate

Har ni några som helst frågor eller funderingar så kontakta föreningens ombud.

Se även det brev som du får med posten i dagarna!

Med vänliga hälsningar
/Styrelsen i Brf Banjogatan 1-37 & Restate

Läs mer

Öppet hus lördagen den 1 juli på gården

Av: Restate, juni 26, 2023

Vi närmar oss bostadsrättsföreningens övertagande av husen på Banjogatan 1-37. Med syfte att hjälpa fler att få ett bolånelöfte för att kunna vara med vid ombildningen så kommer vi på eftermiddagen lördagen den 1 juli att ha öppet hus på gården.

Fokus på bolån för dig som ännu inte har det

Fokus kommer att ligga på att hjälpa hushåll som ännu inte är klara med sin finansiering. Det är därmed mest relevant för dig som ännu ej har klart med ett lånelöfte, men alla boende är givetvis varmt välkomna att komma förbi.                  

TidLördag den 1 juli kl. 14.00 – 17.00
PlatsLekparken vid Banjogatan 27 *

* I händelse av regn istället vid tvättstugan på Banjogatan 25

Boka tid

Personal från Restate kommer att finnas på plats för att svara på frågor och hjälpa till med att ansöka om bolån.

Kontakta föreningens ombud på Restate om du har frågor eller vill boka en specifik tid för att ansöka om lån. Du kan dock bara komma förbi när det passar mellan klockan två och fem.

Varmt välkommen för att prata ombildning och bolån!

Läs mer

Viktigt att skicka in svarsblanketten

Av: Restate, juni 20, 2023

Som tidigare meddelat röstade hyresgästerna på Banjogatan 1-37 på köpstämma den 30 maj ja till att förvärva fastigheterna Karlstad Marimban 1 och Karlstad Vibrafonen 1 för ombildning till bostadsrätter. Hela 77% av hushållen röstade ja till köpet. Dock har ännu ganska få hushåll skickat in svarsblanketten, vilket just nu är det som håller tillbaka ombildningsprocessen.

Svarsblanketten

Vi behöver snarast möjligt veta om du avser köpa din lägenhet vid ombildningen och att du har fått ett bolånelöfte. Därför är det viktigt att du skickar in din svarsblankett så fort som möjligt. Svarsblankett medföljer detta brev om du inte redan skickat in den.

Bank

Det kan vara lite extra utmanande att få snabba svar från bankerna i stundande semestertider, så kontakta din bank direkt.

När ni talar med banken behöver ni visa:

Ekonomisk plan (budgeten för ombildningen)
Marknadsvärdering (för att styrka att ni köper under marknadsvärdet varvid kontantinsats ej behövs)

Dokumenten finns även tillgängliga på www.brfbanjogatan.se/dokument. Du kan även kontakta Restate om du vill ha elektroniska kopior eller fysiska underlag postade.

Skicka in så snart du har ett bolånelöfte!

Skicka in svarsblanketten så snart du fått lån beviljat hos en bank, även om du avser att kontakta och tala med ytterligare banker. Du kan alltid ändra bank senare om du vill.

Det viktiga nu är att vi får klarhet i att tillräckligt många kan finansiera sitt köp, så att vi kan fastställa och förbereda för föreningens tillträde.

Kontakta föreningens ombud på Restate om du har frågor.

Läs mer

Föreningens bank

Av: Restate, juni 10, 2023

Länsförsäkringar Värmland är bostadsrättsföreningens bank i samband med ombildningen. Det innebär att de kan er förening extra bra och du som boende kan med fördel även ansöka om ditt privata bostadslån via Länsförsäkringar. Ju mer du samlar hos Länsförsäkringar ifråga om bank och försäkringar, desto bättre erbjudande och lägre totalkostnad får ditt hushåll.


Se mer information under ”Bankkontakter”.

Läs mer

Brf Banjogatan 1-37 röstade ja till ombildning

Av: Restate, maj 31, 2023

Brf Banjogatan 1-37 har på extra föreningsstämma den 30 maj beslutat att förvärva fastigheterna Karlstad Marimban 1 och Vibrafonen 1 för ombildning till bostadsrätt.

Intresset bland de boende är stort och hela 77,4% av de röstberättigade hushållen röstade ja till ombildning. Detta innebär att det nu är dags för de som önskar köpa sin bostad att tala med banken.

Inom de närmsta dagarna kommer ett brev med information om nästa steg på er ombildningsresa.

Kontakta Restate om ni har några frågor.

Läs mer

Nästa steg blir att rösta om ombildningen

Av: Restate, april 26, 2023

Tisdag den 25 april höll Restate tillsammans med styrelsen i Brf Banjogatan 1-34 ett informationmöte på Nova Mat och Möten vid Innovation Park. Vid mötet presenterade förutsättningarna för ombildningen, såsom exempel på priser på lägenheterna vid ombildningen.

Köpstämma är nästa steg

Nästa steg blir att alla boende på en extra föreningsstämma – så kallad köpstämma – ska rösta om föreningen ska genomföra köpet av fastigheterna. Inför köpstämman är det viktigt att alla boende känner sig trygga i erbjudandet man nu har att ta ställning till.

Personligt brev

Inom de närmsta dagarna får alla hushåll ett personligt brev av vilket förutsättningarna för ombildningen som helhet framgår samt detaljer om den egna bostaden, inklusive uppgifter om värde och pris på bostaden samt beräkning av boendekostnad m.m.

Av brevet framgår all den information som vi gick igenom på mötet den 25 april. Läser du noggrant igenom detta brev så vet du således allt du behöver för att fatta beslut om köpet av din bostad.

Föreningens ombud på Restate finns också tillgängliga för alla eventuella frågor och funderingar.

Fullmakt

För att godkänna förvärvet ber vi dig att skicka in en fullmakt inför köpstämman (medföljer det personliga brevet brev). Fullmakten innebär att du ger ditt medgivande till att föreningen förvärvar fastigheterna. Du ger ditt medgivande genom att skriva under fullmakten som är ställd till föreningens ordförande. Vänligen skicka in din fullmakt så snart som möjligt om du vill rösta ja.

Kontakta föreningens ombud på Restate vid frågor

Kontakta föreningens ombud på Restate om du har några som helst frågor eller funderingar. Ingen fråga är för liten och vi finns här för att hjälpa er i ombildningens alla delar!

Läs mer

Informationsmöte tisdag den 25 april

Av: Restate, april 17, 2023

Arbetet med ombildningen på Banjogatan 1-37 har pågått intensivt sedan årsskiftet. Vi har nu kommit så långt att vi kan berätta vad priset på er bostad blir vid ombildningen samt visa kalkyler över föreningens ekonomi.

TidTisdag den 25 april kl. 18.00 – ca 20.00
PlatsNova Mat och Möten, Stora salen
Sommargatan 101 A, Karlstad (vid Universitetet)


På mötet går vi bland annat igenom följande:

  • Vad som har hänt hittills
  • Ombildningsprocessen och vilka lagar som styr
  • Husens skick – den tekniska besiktningen
  • Föreningens ekonomi
  • Pris på lägenheter och boendekostnad
  • Lån och lånemöjligheter
  • Vem kan köpa lägenheten?
  • Tidsplan framöver


Tveka inte att kontakta Restate om du har frågor eller funderingar inför mötet.

Styrelsen för Brf Banjogatan 1-37 & Restate önskar er varmt välkomna!

Läs mer

Kommunala bostadsbolagen rekordhöjer hyrorna – Hyresgästföreningen: ”Högsta på 25-30 år”

Av: Restate, mars 6, 2023

Alla värmlänningar som hyr sin bostad av kommunala bostadsbolag får en rejäl hyreshöjning i år, det står klart efter att förhandlingarna avslutats mellan de kommunala bostadsbolagen och Hyresgästföreningen.

P4 Värmland 2023-03-06:

https://sverigesradio.se/artikel/kommunala-bostadsbolagen-rekordhojer-hyrorna-hyresgastforeningen-hogsta-pa-25-30-ar

Läs mer

Tekniska statusbesiktning inbokad

Av: Restate, januari 26, 2023

Teknisk besiktning är bokad att genomföras den 1 februari. En sådan besiktning utgör ett lagkrav i samband med ombildning av hyresrätt till bostadsrätt när det finns hyresgäster.

Besiktningen syftar till att fastställa det samlade renoveringsbehovet under föreningens första tio år (renoveringsfonden) och utgör en viktig komponent när vi sedermera utformar den ekonomiska planen (budgeten för föreningens förvärv av fastigheterna).

Besiktningsprotokollet utgör en bilaga till den ekonomiska planen, vilken kommer att upprättas inför köpstämman.

Läs mer

Avsiktsförklaring signerad

Av: Restate, januari 25, 2023

Bostadsrättsföreningen och stiftelsen har ingått en skriftlig avsiktsförklaring, vilken ger föreningen en viss tid att utreda förutsättningarna för en ombildning till bostadsrätt och fullfölja köpet av de två fastigheterna givet vissa villkor.

Läs mer

Föreningen har lagt ett bud

Av: Restate, december 21, 2022

Brf Banjogatan 1-37 har framfört ett bud på de två fastigheterna Marimban 1 och Vibrafonen 1 till Stiftelsen Karlstadshus. Budet är i linje med de indikativa kalkyler som påvisades i samband med uppstartsmötet.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen registrerad

Av: Restate, december 19, 2022

Bolagsverket har registrerat Bostadsrättsföreningen Banjogatan 1-37 och föreningens stadgar.

För stadgarna se ”Stadgar”.

Läs mer

Uppstartsmöte

Av: Restate, december 1, 2022

Då flertalet boende har meddelat intresse för att höra mer om möjligheten till ombildning till bostadsrätter på Banjogatan 1-37 i Kronoparken i Karlstad samlar vi till ett första orienterande informationsmöte den 14 december på Nova Mat och Möten vid Innovation Park.

Mötet är helt förutsättningslöst och syftar till att ni ska kunna ta ställning till om detta är något som ni önskar utreda vidare. Om tillräckligt många tycker att det är intressant kan ni anlita oss och vi hjälper er då att komma igång direkt.

Läs mer