Dokument

Dokument & underlag

Här finner du de dokument du och din bank behöver under ombildningsprocessen och för att söka lån.

Stadgar

Ekonomisk plan 

Teknisk statusbesiktning

Marknadsvärdering

Övriga dokument