Händelser

Kommande händelser

 • Tillträde
  Så snart tillräckligt många ordnat med ett lånelöfte så fastställs föreningen tillträdesdag, den dag då föreningen förvärvar fastigheterna och all ni boende ges möjlighet att teckna bostadsrätt. Vi kommer i god tid innan tillträdesdagen att meddela datum till er samt era respektive bankkontakter. inför tillträde skickas även en betalningsinstruktion, av vilken framgår på vilket sätt insatsen betalas in.


Följande har genomförts

 • Uppstarts- och bildandemöte, 2022-12-14
  Uppstartsmöte på Nova Mat och Nöjen. Bostadsrättsföreningen Banjogatan 1-37 bildas för att utreda möjligheten att förvärva fastigheterna Karlstad Marimban 1 och Vibrafonen 1, med adress Banjogatan 1-37, för ombildning till bostadsrätt.

 • Bostadsrättsföreningen registrerad, 2022-12-19
  Bolagsverket registrerar Brf Banjogatan 1-37 och föreningens stadgar.


 • Föreningen framför ett bud, 2022-12-21
  Brf Banjogatan 1-37 framför ett bud till Stiftelsen Karlstadshus.

 • Avsiktsförklaring tecknad, 2023-01-25
  Efter förhandling och överenskommelse om prisnivå signeras en avsiktsförklaring mellan Bostadsrättsföreningen Banjogatan 1-37 och Stiftelsen Karlstadshus, vilken ger föreningen möjlighet att t.o.m. den 31 maj utreda förutsättningarna för en ombildning till bostadsrätt.

 • Tekniskt statusbesiktning, 2023-02-01
  En teknisk besiktning besiktning är ett lagkrav i samband med ombildning av hyresrätt till bostadsrätt när det finns hyresgäster. Besiktningen syftar till att fastställa det samlade renoveringsbehovet under föreningens första tio år (renoveringsfonden) och utgör en viktig komponent när vi sedermera utformar den ekonomiska planen (budgeten för föreningens förvärv av fastigheterna). Besiktningsprotokollet biläggs sedermera den ekonomiska planen.

 • Marknadsvärdering lägenheter, februari 2023
  Fastighetsmäklare från Fastighetsbyrån i Karlstad genomför platsbesök för att bedöma marknadsvärdet på lägenheterna i bostadsrättsform.

 • Upphandling förvaltning och fastighetsförsäkring
  För att ha så korrekta belopp som möjligt i kalkylen har upphandlats alternativ för förvaltning och fastighetsförsäkring inklusive styrelseansvarsförsäkring.

 • Upphandling finansiering
  För att säkerställa att föreningen kan få nödvändigt föreningslån för att kunna genomföra köpet samt att den ekonomiska planen ska kunna få intyg av Boverket upphandlas bankalternativ avseende det gemensamma föreningslånet. Föreningen har fått erbjudande från flera banker, men slutligt val görs av styrelsen närmre tillträdet.

 • Ekonomisk plan, våren 2023
  Med utgångspunkt i erbjudandet har styrelsen i samarbete med Restate tagit fram en ekonomisk plan. Den ekonomiska planen kommer att utgöra föreningens budget för köpet. I den framgår förutsättningarna för bostadsrättsföreningens förvärv i detalj, bland annat insatser (pris på lägenheterna vid ombildningen) samt månadsavgifter.

 • Informationsmöte, 2023-04-25
  Tisdag den 25 april höll Restate tillsammans med styrelsen i Brf Banjogatan 1-34 ett informationmöte på Nova Mat och Möten vid Innovation Park. Vid mötet presenterade förutsättningarna för ombildningen, såsom exempel på priser på lägenheterna vid ombildningen.

 • Köpstämma, 2023-05-30
  På den extra föreningsstämman den 30 maj beslutades att förvärva fastigheterna Karlstad Marimban 1 och Vibrafonen 1 för ombildning till bostadsrätt. Intresset bland de boende är stort och hela 77,4% av de röstberättigade hushållen röstade ja till ombildning. Detta innebär att det nu är dags för de som önskar köpa sin bostad att tala med banken.


Se även de informationsbrev ni fått med posten för mer detaljerad information. Ni kan även ta del av korta filmer som visar på ombildningens olika steg på Restates hemsida. Klicka här för att komma dit.