Bostadsrättsföreningen registrerad

Bolagsverket har registrerat Bostadsrättsföreningen Banjogatan 1-37 och föreningens stadgar.

För stadgarna se ”Stadgar”.

Av: Restate, december 19, 2022
Tillbaka