Brf Banjogatan 1-37 röstade ja till ombildning

Brf Banjogatan 1-37 har på extra föreningsstämma den 30 maj beslutat att förvärva fastigheterna Karlstad Marimban 1 och Vibrafonen 1 för ombildning till bostadsrätt.

Intresset bland de boende är stort och hela 77,4% av de röstberättigade hushållen röstade ja till ombildning. Detta innebär att det nu är dags för de som önskar köpa sin bostad att tala med banken.

Inom de närmsta dagarna kommer ett brev med information om nästa steg på er ombildningsresa.

Kontakta Restate om ni har några frågor.

Av: Restate, maj 31, 2023
Tillbaka