Tekniska statusbesiktning inbokad

Teknisk besiktning är bokad att genomföras den 1 februari. En sådan besiktning utgör ett lagkrav i samband med ombildning av hyresrätt till bostadsrätt när det finns hyresgäster.

Besiktningen syftar till att fastställa det samlade renoveringsbehovet under föreningens första tio år (renoveringsfonden) och utgör en viktig komponent när vi sedermera utformar den ekonomiska planen (budgeten för föreningens förvärv av fastigheterna).

Besiktningsprotokollet utgör en bilaga till den ekonomiska planen, vilken kommer att upprättas inför köpstämman.

Av: Restate, januari 26, 2023
Tillbaka