Viktigt att skicka in svarsblanketten

Som tidigare meddelat röstade hyresgästerna på Banjogatan 1-37 på köpstämma den 30 maj ja till att förvärva fastigheterna Karlstad Marimban 1 och Karlstad Vibrafonen 1 för ombildning till bostadsrätter. Hela 77% av hushållen röstade ja till köpet. Dock har ännu ganska få hushåll skickat in svarsblanketten, vilket just nu är det som håller tillbaka ombildningsprocessen.

Svarsblanketten

Vi behöver snarast möjligt veta om du avser köpa din lägenhet vid ombildningen och att du har fått ett bolånelöfte. Därför är det viktigt att du skickar in din svarsblankett så fort som möjligt. Svarsblankett medföljer detta brev om du inte redan skickat in den.

Bank

Det kan vara lite extra utmanande att få snabba svar från bankerna i stundande semestertider, så kontakta din bank direkt.

När ni talar med banken behöver ni visa:

Ekonomisk plan (budgeten för ombildningen)
Marknadsvärdering (för att styrka att ni köper under marknadsvärdet varvid kontantinsats ej behövs)

Dokumenten finns även tillgängliga på www.brfbanjogatan.se/dokument. Du kan även kontakta Restate om du vill ha elektroniska kopior eller fysiska underlag postade.

Skicka in så snart du har ett bolånelöfte!

Skicka in svarsblanketten så snart du fått lån beviljat hos en bank, även om du avser att kontakta och tala med ytterligare banker. Du kan alltid ändra bank senare om du vill.

Det viktiga nu är att vi får klarhet i att tillräckligt många kan finansiera sitt köp, så att vi kan fastställa och förbereda för föreningens tillträde.

Kontakta föreningens ombud på Restate om du har frågor.

Av: Restate, juni 20, 2023
Tillbaka