Välkommen till Bostadsrättsföreningen Banjogatan 1-37 - resan till ett egenägt boende

Senaste nytt om er ombildning

Ombildning Brf Banjogatan 1-37

På initiativ av boende i er fastighet har Bostadsrättsföreningen Banjogatan 1-37 bildats för att utreda möjligheterna att köpa de fastigheter ni bor i för ombildning till bostadsrätt. Restate har fått i uppdrag att hjälpa föreningen med ombildningen och undersöka möjligheten att köpa era lägenheter med bostadsrätt. Här finner ni information och viktiga dokument gällande er ombildning. Även underlag för din bank i samband med låneansökan kommer att göras tillgängligt. Tveka heller aldrig att kontakta föreningens ombud på Restate om det är något som helst du undrar över!

Aktuellt

Vad som händer och hänt i er ombildning.

Läs mer

Kalender

Kalender med viktiga datum.

Läs mer

Dokument

De dokument du och din bank behöver.

Läs mer